امروز: یکشنبه 5 فروردین 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی اخبار
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

محصولات فروشگاه

بررسی ویژگی ها و نظریه های شخصیت

بررسی ویژگی ها و نظریه های شخصیت

قیمت: 16,000 تومان

توضیحات دانلود

سازوکارهای تکوین نظام اخلاقی افراد و اخلاقی شدن آنها

سازوکارهای تکوین نظام اخلاقی افراد و اخلاقی شدن آنها

قیمت: 65,000 تومان

توضیحات دانلود

عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن

عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و  الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن

قیمت: 49,000 تومان

توضیحات دانلود

بررسی جامع و کامل نظریه های جامعه شناسی اخلاق

بررسی جامع و کامل نظریه های جامعه شناسی اخلاق

قیمت: 37,000 تومان

توضیحات دانلود

بررسی جامع و کامل نظریه های روانشناسی اخلاق

بررسی جامع و کامل نظریه های روانشناسی اخلاق

قیمت: 35,000 تومان

توضیحات دانلود

بررسی جامع و کامل نظریه های علمی اخلاق

بررسی جامع و کامل نظریه های علمی اخلاق

قیمت: 33,000 تومان

توضیحات دانلود

بررسی کامل و جامع نظریه های فلسفی اخلاق

بررسی کامل و جامع نظریه های فلسفی اخلاق

قیمت: 33,000 تومان

توضیحات دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی

قیمت: 49,000 تومان

توضیحات دانلود

مبانی نظری حقوق بیگانگان

مبانی نظری حقوق بیگانگان

قیمت: 33,000 تومان

توضیحات دانلود

مبانی نظری توسعه پایدار

مبانی نظری توسعه پایدار

قیمت: 29,000 تومان

توضیحات دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد

قیمت: 35,000 تومان

توضیحات دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP

قیمت: 45,000 تومان

توضیحات دانلود

فایل های پاور پوینت هوش رقابتی

فایل های پاور پوینت هوش رقابتی

قیمت: 8,500 تومان

توضیحات دانلود

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی

قیمت: 8,500 تومان

توضیحات دانلود

جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور

جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور

قیمت: 6,000 تومان

توضیحات دانلود

فایل های پاور پوینت هوش رقابتی

فایل های پاور پوینت هوش رقابتی

قیمت: 8,500 تومان

توضیحات دانلود

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها  تالیف دکتر جعفر بابا جانی

قیمت: 9,000 تومان

توضیحات دانلود

جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور

جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته  بر اساس کتاب دکتر عباسپور

قیمت: 6,000 تومان

توضیحات دانلود

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

قیمت: 149,000 تومان

توضیحات دانلود

نظریه های سلامت روانی و عوامل تاثیر گذار بر آن با بررسی مفاهیم مشابه آن

نظریه های سلامت روانی و عوامل تاثیر گذار بر آن با بررسی مفاهیم مشابه آن

قیمت: 22,000 تومان

توضیحات دانلود

نظریه های پرخاشگری و عوامل بروز آن با نگاهی به راهکارهای کنترل پرخاشگری

نظریه های پرخاشگری و عوامل بروز آن با نگاهی به راهکارهای کنترل پرخاشگری

قیمت: 26,000 تومان

توضیحات دانلود

12345678910>