امروز: یکشنبه 1 بهمن 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی اخبار
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

محصولات دسته مدیریت

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفت دکتر سرلک و فراتی

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفت دکتر سرلک و فراتی

قیمت: 11,000 تومان

توضیحات دانلود

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

قیمت: 10,000 تومان

توضیحات دانلود

پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی دکتر خاکی

پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی دکتر خاکی

قیمت: 9,800 تومان

توضیحات دانلود

پاورپوینت درس روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته

پاورپوینت درس روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته

قیمت: 6,500 تومان

توضیحات دانلود

پاورپوینت درس روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته

پاورپوینت درس روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته

قیمت: 6,000 تومان

توضیحات دانلود

جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری

جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری

قیمت: 8,000 تومان

توضیحات دانلود

کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب کنکور دکتری

کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب کنکور دکتری

قیمت: 18,000 تومان

توضیحات دانلود

کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب کنکور دکتری

کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب کنکور دکتری

قیمت: 18,000 تومان

توضیحات دانلود

کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتری

کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتری

قیمت: 20,000 تومان

توضیحات دانلود

کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتری

کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتری

قیمت: 20,000 تومان

توضیحات دانلود

جزوه خط مشی گذاری عمومی

جزوه خط مشی گذاری عمومی

قیمت: 18,500 تومان

توضیحات دانلود

جزوه خط مشی گذاری عمومی

جزوه خط مشی گذاری عمومی

قیمت: 18,500 تومان

توضیحات دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی کایزن (وظایف مدیریتی)

دانلود پاورپوینت بررسی کایزن (وظایف مدیریتی)

قیمت: 20,000 تومان

توضیحات دانلود

مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

قیمت: 19,000 تومان

توضیحات دانلود

بررسی تئوریها و نظریه ها در رهبری و رضایت شغلی

بررسی تئوریها و نظریه ها در رهبری و رضایت شغلی

قیمت: 45,000 تومان

توضیحات دانلود

76سخن ارزشمند درباره موفقیت از بزرگان

76سخن ارزشمند درباره موفقیت از بزرگان

قیمت: 5,500 تومان

توضیحات دانلود

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

قیمت: 69,000 تومان

توضیحات دانلود

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

قیمت: 19,000 تومان

توضیحات دانلود